Gizlilik PolitikasıTranspalet Servisi Gizlilik Politikası Sözleşmesi

  

Bu Web Sitesini (Kısacası “Site” Olarak Anılacaktır) Kullanmak İçin Lütfen Aşağıda Yazılı Koşulları Okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site Kullanım Koşulları”) Kabul Etmediğiniz Takdirde, Siteyi Kullanmaktan Vazgeçin.

 

1.1 Sitenin Sahibi Selahattin Eyyübi Mah. Evren 2 Oto San. Sitesi 1613 Sok. 25-A Blok No:1 Esenyurt / İSTANBUL Adresinde İkamet Eden Transpalet Servisi Kredi Danışmanlığı (Bundan Böyle Kısacası “Transpalet Servisi ” Olarak Anılacaktır) Olup, Site de Sunulan Hizmetler Transpalet Servisi Tarafından Sağlanmaktadır. Site Sahibi Bu Sitede Yer Alan Veya Alacak Olan Bilgileri, Formları, İçeriği, Siteyi, Site Kullanım Koşullarını Dilediği Zaman Değiştirme Hakkını Saklı Tutmaktadır.

 

1.2 Bu Sitede Sunulan Hizmetlerden Belirli Bir Bedel Ödeyerek Ya Da Bedelsiz Olarak Yararlananlar Veya Herhangi Bir Şekilde Siteye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Aşağıdaki Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları’nı Transpalet Servisi Dilediği Zaman Değiştirebilir. Bu Değişiklikler Periyodik Olarak Sitede Yayınlanacak Ve Yayınladığı Tarihte Geçerli Olacaktır. Transpalet Servisi Tarafından İşbu Site Kullanım Koşulları nda Yapılan Her Değişikliği Site Hizmetlerinden Yararlanan Ve Siteye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

 

1.3 İşbu Site Kullanım Koşulları 5/7/2019 Tarihinde En Son Değişiklik Yapılarak Ve Web Sitesi Üzerinden Yayımlanarak; Siteyi Kullanan Her Kişi Tarafından Erişimi Mümkün Kılınıp Yürürlüğe Konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları Ayrıca, Transpalet Servisi Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Kullanıcılarla Ve İş Ortaklarıyla Yapılmış Ve/Veya Yapılacak Olan Her Türlü Sözleşmenin De Ayrılmaz Bir Parçasıdır.

 

Tanımlar

 

2.1 Site: Transpalet Servisi Tarafından Belirlenen Çerçeve İçerisinde Çeşitli Hizmetlerin Ve İçeriklerin Sunulduğu Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişimi Mümkün Olan Web Sitesini;

 

2.2 Kullanıcılar: Siteye Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişen Her Gerçek Ve Tüzel Kişi(Ler)İ;

 

2.3 Link(Ler): Site Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe Veya Başka Bir Web Sitesinden Siteye, Dosyalara Ve İçeriğe Erişim Mümkün Kılan Bağlantı(Lar);

 

2.4 İçerik(Ler): Site Ve/Veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan Veya Erişimi Mümkün Olan Her Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Rakam, Fiyat Vb. Görsel, Yazınsal Ve İşitsel İmgeleri İfade Eder.

 

Genel Hükümler

 

3.1 Transpalet Servisi , Site Dahilinde Erişime Açtığı Hizmetler Ve İçeriklerinden Hangisinin Ücrete Tabi Olacağını Belirlemekte Tamamen Serbesttir.

 

3.2 Transpalet Servisi Sunduğu Hizmetlerden Yararlananlar Ve Site’yi Kullananlar, Yalnızca Hukuka Uygun Ve Şahsi/Kurumsal Amaçlarla Site Üzerinden İşlemler Yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site Dahilinde Yaptığı Her İşlem Ve Eylemdeki Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Kendilerine Aittir. Her Kullanıcı, Transpalet Servisi Ve/Veya Başka Bir Üçüncü Şahsın Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir İş Ve Eylemde Bulunmayacağını; Yazılı, Görsel Ve İşitsel Bilgileri Açıklamayacağını,Transpalet Servisi Açıkladığı Her Türlü Yazılı,Görsel Ve İşitsel Bilginin Transpalet Servisi Açıkladığı Sırada Her Türlü Biçimde Kullanılması, İşlenmesi, Saklanması, Açıklanması Ve Üçüncü Kişilere Karşı İfşa Edilmesi Konusunda Transpalet Servisi 'nin Münhasır Hak Sahibi Olduğunu Kabul , Beyan Ve Taahhüt Eder. Kullanıcı, Site Dahilinde Bulunan Resimleri, Metinleri, Görsel Ve İşitsel İmgeleri, Video Klipleri, Dosyaları, Veri Tabanlarını, Katalogları Ve Listeleri Çoğaltma Yacağını, Kopyalamayacağımı, Dağılmayacağını, İşlemeyeceğini, Gerek Bu Eylemleri İle Gerekse De Başka Yollarla Transpalet Servisi İle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Olarak Rekabete Girmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir.

 

3.3 Site Dahilinde Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden Ve Yayınlanan İçeriklerden Dolayı Transpalet Servisi nin, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, Transpalet Servisi Çalışanlarının Ve Yöneticilerinin, Transpalet Servisi Yetkili Satıcılarının Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan Ve Yayınlanan Bilgilerin, İçeriklerin, Görsel Ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu Ve Hukuka Uygunluğunun Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemler, Gerçekleştirilen Üçüncü Kişilerin Sorumluluğundadır. Transpalet Servisi , Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Ve İçeriklerin Güvenliğini, Doğruluğunu Ve Hukuka Uygunluğunu Taahhüt Ve Garanti Etmemektedir.

 

3.4 Kullanıcılar, Siteyi Kullanarak, Transpalet Servisi nin, Diğer Kullanıcıların Ve Üçüncü Kişilerin Aleyhine Hiçbir Faaliyette Bulunmayacak lardır. Kullanıcıların İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerine Ve Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirdikleri Site Üzerindeki Faaliyetler Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Veya Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı Transpalet Servisi 'nin Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Hiçbir Sorumluluğu Yoktur.

 

3.5 Kullanıcılar, Transpalet Servisi Site Dahilinde Kendileri Tarafından Sağlanan Bilgilerin Ve İçeriklerin Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Kabul Ve Taahhüt Etmektedirler. Transpalet Servisi , Kullanıcılar Tarafından Transpalet Servisi İletilen Veya Site Üzerinden Kendileri Tarafından Yüklenen, Değiştirilen Ve Sağlanan Bilgiler Ve İçeriklerin Doğruluğunu Araştırma; Bu Bilgi Ve İçeriklerin Güvenli, Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Taahhüt Ve Garanti Etmekle Yükümlü Ve Sorumlu Değildir.

 

3.6 Kullanıcılar, Site Dahilinde Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Haksız Rekabete Yol Açarak Faaliyetlerde Bulunmayacağını, Transpalet Servisi ’in Ve Üçüncü Kişilerin Şahsi Ve Ticari İtibarını Sarsacak, Kişilik Haklarına Tecavüz Ve Taarruz Edecek Fiilleri Gerçekleştiremeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir

 

3.7 Transpalet Servisi , Site Dahilinde Sunulan Hizmetleri Ve İçerikleri Her Zaman Değiştirebilme Hakkını Saklı Tutmaktadır. Transpalet Servisi , Bu Hakkını Hiçbir Bildirimde Bulunmadan Ve Önel Vermeden Kullanabilir. Kullanıcılar, Transpalet Servisi nin Talep Ettiği Değişiklik Ve/Veya Düzeltmeleri İvedi Olarak Yerine Getirmek Zorundadırlar. Transpalet Servisi Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme İstekleri Gerekli Görüldüğü Takdirde Doğrudan Transpalet Servisi Tarafından Yapılabilir. Transpalet Servisi Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme Taleplerinin, Kullanıcılar Tarafından Zamanında Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Doğan Veya Doğabilecek Zararlar, Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar Tarafından Kullanıcılara Aittir.

 

3.8 Site Üzerinden, Transpalet Servisi nin Kendi Kontrolünde Olmayan Ve Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu Ve İşlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya İçerikleri Ve/Veya Dosyalara Transpalet Servisi Tarafından Link Verilebilir. Bu Linkler Sadece Referans Kolaylığı Nedeniyle Sağlanmış Olup, İlgili Web Sitesini Veya İşleten Kişiyi Destekleyici Veya Web Sitesi Veya İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Türde Bir Beyan Veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. Site Üzerindeki Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Siteleri, Dosyalar Ve İçerikler İle Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Sitelerinden Sunulan Hizmetler Veya Ürünler veya Bunların İçerikleri Hakkında Transpalet Servisi nin Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur.

 

3.9 Transpalet Servisi , Site Üzerinden Kullanıcılar Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri ‘’Gizlilik Politikası’’ Ve Kullanıcılar Ve Diğer Taraflarla Yaptığı Sözleşmelerin Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir, Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veri Tabanı Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edilir. Transpalet Servisi Aynı Zamanda; Kullanıcı Veya Ziyaret Edenin Kimliğini, Adresini, Elektronik Posta Adresi, Telefonunu, Ip Adresini, Site nin Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiğini, Domain Tipini, Tarayıcı (Browser) Tipini, Tarih Ve Saat Gibi Bilgileri Kullanıcılarla İş Ortaklarıyla Ve Taraflarla Yaptığı Sözleşmeler Kapsamında Ve İstatiki Değerlendirme Ve Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Da Kullanılabilir.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

 

4.1 Bu Site Dahilinde Erişilen Veya Hukuku Uygun Olarak Kullanıcılar Tarafından Sağlanan Bilgiler Ve Bu Sitenin (Sınırlı Olmamak Kaydıyla Tasarım, Metin, İmge, Html Kodu Ve Diğer Kodlar ) Tüm Elemanları (Hepsi Birden ‘Transpalet Servisi Nin Teklif Haklarına Tabi Çalışmaları’’ Olarak Alınacaktır) Transpalet Servisi ’e Ait Ve/Veya Transpalet Servisi Hizmetlerini,Transpalet Servisi Bilgilerini Ve Transpalet Servisi 'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını Yeniden Satmak, İşlemek, Paylaşmak, Dağıtmak, Sergilemek Veya Başkasına Transpalet Servisi 'nin Hizmetlerine Erişim Veya Kullanım İzni Vermek Hakkına Sahip Değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Transpalet Servisi Tarafından Sarahaten İzin Verilen Durumlar Haricinde, Kullanıcılar, Transpalet Servisi nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını Çoğaltamaz, İşleyemez, Dağıtamaz Veya Bunlardan Türemiş Çalışmalar Yapamaz Veya Hazırlayamaz.

 

4.2 İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Transpalet Servisi Tarafından Sarahaten Yetki Verilmediği Hallerde, Transpalet Servisi Hizmetlerine, Transpalet Servisi Bilgilerine, Transpalet Servisi Telif Haklarına Tabi Çalışmalarına, Transpalet Servisi Ticari Markalarına, Transpalet Servisi Ticari Görünümüne Veya Site Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık Ve Bilgilere Yönelik Haklarını Saklı Tutmaktadır.

 

Site Kullanım Koşulları nda Değişiklikler

 

Transpalet Servisi , Tamamen Kendi Takdirine Bağlı Olarak İşbu Site Kullanım Koşulları’nı Herhangi Bir Zamanda Sitede İlan Ederek Değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Değişen Hükümleri, İlan Edildikleri Tarihte Geçerlilik Kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları Kullanıcının Tek Taraflı Beyanları İle Değiştirilemez.

 

Mücbir Sebepler

 

Hukuken Mücbir Sebep Sayılan Tüm Durumlarda Transpalet Servisi İşbu Site Kullanım Koşulları Ve ‘’Gizlilik Politikasından Herhangi Birini Geç İfa Etme Veya İfa Etmeme Nedeniyle Yükümlü Değildir.Bu Ve Bunun Gibi Durumlar, Transpalet Servisi Açısından, Gecikme Veya İfa Etmeme Veya Temerrüt Add Edilmeyecek Veya Bu Durumlar İçin Transpalet Servisi nin Herhangi Bir Tazminat Yükümlülüğü Doğmayacaktır. ‘’Mücbir Sebep’’ Terimi, İlgili Tarafın Makul Kontrolü Haricinde Ve İnteraktifin Gerekli Özeni Göstermesine Rağmen Önleyemediği Olaylar Olarak Yorumlanacaktır. Bunun Yanında Sınırlı Olmamakla Koşuluyla, Doğal Afet, İsyan, Savaş, Grev, İletişim Sorunları, Altyapı Ve İnternet Arızaları, Elektrik Kesintisi Ve Kötü Hava Koşulları, Transpalet Servisi 'nin Gerekli Bilgi Güvenliği Önlemleri Almasına Karşın Siteye Ve Sisteme Yapılan Saldırılar Gibi Durumlar Mücbir Sebep Olaylarına Dahildir.

 

Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

 

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Uygulamasında, Yorumlanmasında Ve Bu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Doğan Hukuki İlişkilerin Yönetiminde Yabancılık Unsuru Bulunması Durumunda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları Hariç Olmak Üzere, Türk Hukuku Uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşullarından Dolayı Doğan Veya Doğabilecek Her Türlü İhtilaf Halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleri Yetkilidir.

 

Yürürlülük Ve Kabul

 

İşbu Site Kullanım Koşulları Transpalet Servisi Tarafından Site İçerisinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlük Kazanır. Kullanıcılar, İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerini Site yi Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. Transpalet Servisi , Dilediği Zaman İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir Ve Değişiklikler Versiyon Numarası E Değişiklik Tarihi Belirtilerek Site Üzerinden Yayınladığı Tarihte Yürürlüğü Girer.

 

Gizlilik Politikası

 

Transpalet Servisi , Kullanıcıların Kendisine  https://www.transpaletservis.com// Adlı Web Sitesi (‘’Web Sitesi’’) Üzerinden Elektronik Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Transpalet Servisi , Kişisel Bilgileri, Üçüncü Kişilere,  Bilgilerin Toplanması İle İlgili Açıklanan Amaçlar Dışında Paylaşmayacak, Satmayacak Veya Kullandırmayacaktır.

 

Web Sitesi Vasıtasıyla Web Sitesine Üyelik Veya Satıcı Olma Gibi Sıfatların Kazanılması İçin Kullanıcıların Kendileriyle İlgili Bir Takım Kişisel Bilgileri (Ad-Soyad, Telefon, Adres, E-Posta Adresleri Gibi) Vermeleri Gerekmektedir. Transpalet Servisi , Talep Edilen Bilgileri Transpalet Servisi Veya İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Doğrudan Pazarlama Yapmak Amacıyla Kullanılabilir. Kişisel Bilgiler Gerektiğinde Kullanıcıyla Temas Kurmak İçin De Kullanılır. Transpalet Servisi Tarafından Talep Edilen Bilgiler Veya Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler Veya Web Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemlerle İlgili Bilgiler Transpalet Servisi Ve İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Kullanıcının Kimliği İfşa Edilmeden Çeşitli İstatistiki Değerlendirmeler, Veri Tabanı Oluşturma Ve Pazar Araştırmalarında Kullanılabilir.

 

Transpalet Servisi , Web Sitesi Dahilinde Başka Sitelere Link Verebilir. Transpalet Servisi , Link Vasıtasıyla Erişilen Sitelerin Gizlilik Uygulamaları Ve İçeriklerine Yönelik Herhangi Bir Sorumluluk Taşımamaktadır.

 

Kullanıcıya Ait Kişisel Bilgiler, Ad-Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Kullanıcıyı Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Bilgiyi İçermektedir. Transpalet Servisi , İşbu Gizlilik Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerden Herhangi Birini Transpalet Servisi nin İşbirliği İçinde Olmadığı Şirketlere Ve Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Durumlarda Transpalet Servisi , İşbu Gizlilik Politikası Hükümleri Dışına Çıkarak Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklayabilir. Bu Durumlar;

 

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik Ve Bunun Gibi Yetkili Hukuki Otorite Tarafından Çıkarılan Ve Yürürlükte Olan Hukuk Kurallarının Getirdiği Zorunluluklar Uyulmasının;

Transpalet Servisi ’in Kullanıcılarla Yazılı Veya Verdiği Hizmetler Dolayısıyla Zımni Olarak Akdettiği Sözleşmelerin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunların Uygulamaya Konulmasının;

Yetkili İdari Ve Adli Otorite Tarafından Usulce Göre Yürütülen Bir Araştırma Veya Soruşturmanın Yürütümü Amacıyla Kullanıcılarla İlgili Bilgi Talep Edilmesinin Ve Kullanıcıların Hakları Veya Güvenliklerini Korumak İçin Bilgi  Verilmesinin Gerekli Olduğu Hallerdir.

Transpalet Servisi , Gizli Bilgileri Kesinlikle Özel Ve Gizli Tutmayı, Bunu Bir Saklama Yükümü Olarak Addetmeyi Ve Gizliliğin Sağlanması Ve Sürdürülmesi, Gizli Bilgilerin Tamamının Veya Herhangi Bir Kısmının Kamu Alanına Girmesini Veya Yetkisiz Kullanımını Veya Üçüncü Bir Kişiye İfşasını Önlemek İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Almayı Ve Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir.

 

Transpalet Servisi Kullanıcılar Ve Kullanıcıların Web Sitesi’ni Kullanımı Hakkındaki Bilgileri Teknik Bir İletişim Dosyası ( Cookie ) Kullanarak Elde Edebilir. Bahsi Geçen Teknik İletişim Dosyaları, Ana Bellekte Saklanmak Üzere Bir Web Sitesinin, Kullanıcının Tarayıcısına ( Browser ) Gönderdiği Küçük Metin Dosyasıdır. Teknik İletişim Dosyası Bir Web Sitesi Hakkında Durum Ve Tercihleri Saklayarak İnternetin Kullanımı Kolaylaştırır. Teknik İletişim Dosyası, Web Sitesini Kaç Kişinin Kullandığını, Bir Kişinin Web Sitesini Hangi Amaçla, Kaç Kez Ziyaret Ettiğini Ve Ne Kadar Kaldığı Hakkında İstatistiksel Bilgileri Elde Etmek Ve Kullanıcılar İçin Özel Tasarlanmış Kullanıcı Sayfalarından Dinamik Olarak Reklam Ve İçerik Üretilmesine Yardımcı Olur. Teknik İletişim Dosyası, Ana Bellekten Veya E-Postasından Veri Veya Başkaca Herhangi Bir Kişisel Bilgi Almak İçin Tasarlanmamıştır. Tarayıcıların Pek Çoğu Başta Teknik İletişim Dosyası Kabul Eder Biçimde Tasarlanmıştır, Ancak Kullanıcılar Dilerse Teknik İletişim Dosyasının Gelmemesi Veya Teknik İletişim Dosyasının Gönderdiğinde İkaz Verilmesini Sağlayacak Biçimde Ayarları Değiştirebilirler.

 

Transpalet Servisi , Tarafından Web Sitesi Dahilinde Düzenlenen Periyodik Anketlere Cevap Veren Kullanıcılardan Talep Edilen Bilgiler, Transpalet Servisi Ve İşbirliği İçindeki Kişiler Tarafından Bu Kullanıcılara Doğrudan Pazarlama Yapmak, İstatistiki Analiz Yapmak Ve Veri Tabanı Oluşturmak Amacıyla Kullanılmaktadır.

 

Transpalet Servisi , İşbu Gizlilik Politikası Hükümlerini Dilediği Zaman Web Sitesinde Yayınlamak Suretiyle Değiştirebilir. Transpalet Servisi 'nin Değişiklik Yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri Web Sitesinde Yayınlandığı Tarihte Yürürlük Kazanır.